Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Piteşti

COLOCVIILE ARGEŞULUI - APRILIE 2014
Scris de CARMEN DUMITRACHE   
Joi, 17 Aprilie 2014 10:41
 
 
IN MEMORIAM
Scris de U.S.R.   
Joi, 03 Aprilie 2014 03:35

CONSTANTIN HÂRLAV (1950-2014)

În 21 martie 2014, a încetat din viaţă, după îndelungă suferinţă, Constantin Hârlav, critic şi istoric literar, editor - membru al Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România. Să-i fie odihna veşnică!

S-a născut la 14 mai 1950, în comuna Bilbor (Harghita), în familia Ilenei (n. Tofan) şi a lui Gheorghe Hârlav, ţărani.

Şi-a început învăţătura în Bilbor, continuând în Braşov, clasa a VIII-a, apoi clasele liceale (1965 – 1969), la (astăzi) Colegiul Naţional “Andrei Şaguna”. După bacalaureat, a fost student (1969 – 1973) la Facultatea de Filologie, secţia română-italiană, a Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

A fost membru al cenaclului literar al elevilor din Liceul „Andrei Şaguna” şi redactor al revistei „Muguri”. A frecventat cenaclul „Echinox” şi a fost redactor şi secretar general de redacţie al revistei studenţeşti cu acelaşi nume, între anii 1971 şi 1973, susţinând rubrica de „cronică literară”, alături de Ion Marcoş-Livian şi de Nicolae Oprea. A fost redactor şef (1975 – 1977), redactor şef adjunct şi secretar de redacţie (1978 – 1980) la revista „Napoca Universitară” şi a condus cenaclul literar studenţesc „Napoca”.

Din martie 1975, este, pe rând, metodist la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca (până în decembrie 1980, când se mută la Ploieşti), redactor la gazeta judeţeană „Flamura Prahovei” (1980 – 1982), metodist la Centrul judeţean de îndrumare a creaţiei populare (1984 – 1988) şi la Comitetul de cultură al Judeţului Prahova (1989). Angajat pentru câteva luni la Casa de cultură a municipiului Ploieşti (ianuarie – mai 1990), trece, prin transfer, redactor (1990 – 1993) la revista „Interval”, editată de Asociaţia Scriitorilor din Braşov.

In octombrie 1994, devine, prin concurs, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, în cadrul căruia lucrează şi astăzi. Face parte din colectivul de autori ai Dicţionarului General al Literaturii Române, (7 vol., 2004 – 2009), pentru care a redactat aproape 100 de articole. De asemenea contribuie, alături de Stancu Ilin şi Nicolae Bârna, la elaborarea unei noi ediţii a Opere-lor lui I.L. Caragiale (4 volume, 2000 – 2002, lucrare premiată de Academia Română, editorul nominalizat fiind Constantin Hârlav), revizuită şi adăugită, 5 volume, 2011, în aceeaşi colecţie „Opere fundamentale” a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

A debutat publicistic, în 1967, în revista şcolară „Muguri”, cu o recenzie-comentariu la Hronicul şi cântecul vârstelor de Lucian Blaga, şi încă o dată în revista „Astra” din Braşov (1969), cu o recenzie la volumul Vedere de pe balustradă de Nicolae Mateescu.

In 1976, debutează ca „editor” (stabilirea textului, studiu introductiv, notă asupra ediţiei, note, glosar) al volumului Expoziţiunea de la Paris, de Ioan Droc, apărut în colecţia „Restituiri”, coordonată de Mircea Zaciu, a Editurii Dacia din Cluj-Napoca.

Debutul editorial propriu zis îl reprezintă volumul Despre Caragiale. Incercări de precizie... istorico-literară, Editura Kartagraphic, Ploieşti, 2010.

Este deţinătorul Premiului pentru critică literară al revistei „Tribuna” (1974).

 

Citeşte mai mult...
 
COMUNICAT
Scris de U.S.R.   
Joi, 03 Aprilie 2014 03:33

 

Şedinţa Consiliului U.S.R. şi a Comitetului Director

 

Joi, 27 martie 2014, a avut loc şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România. Ordinea de zi a fost deschisă de Raportul Comisiei de Cenzori privind execuţia bugetară la data de 31 decembrie 2013. S-a propus desemnarea unei persoane însărcinate să urmărească încasarea taxei de timbru literar. De asemenea, s-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii la Casa Scriitorilor de la Neptun. În lipsa unei situaţii clare a veniturilor U.S.R., dată fiind finalizarea proceselor privind evacuarea iminentă a societăţii care a închiriat Casa Vernescu, s-a făcut o estimare a bugetului pe anul în curs, un proiect deocamdată nesigur. A urmat informarea privind activitatea U.S.R. în perioada ianuarie – martie 2014, cu proiectele care au fost realizate, prin sponsorizări, fără a se cheltui nimic din fondurile U.S.R. Membrii Consiliului au fost informaţi asupra demersurilor legislative pentru subvenţionarea revistelor literare şi amendamentele la Legea timbrului cultural, precum şi asupra altor proiecte ale U.S.R., care, de asemenea, vor fi finanţate din sponsorizări.

Vineri, 28 martie 2014, în sala Filialei U.S.R. Timişoara, a avut loc şedinţa Comitetului Director al U.S.R., care a discutat demersurile legislative iniţiate de deputaţi şi senatori în favoarea revistelor literare, execuţia bugetară pe anul 2013, precum şi proiectele realizate şi cele în curs de realizare prin sponsorizări. S-a discutat o cerere de închiriere a Casei Vernescu, ce va fi eliberată în curând de către societatea care a închiriat-o anul trecut, în urma proceselor pe care U.S.R. i le-a intentat pentru neplata chiriei pe mai multe luni. În ceea ce priveşte dosarele de primire în U.S.R., s-a hotărât ca în dosarele de primire sau titularizare să fie luate în consideraţie şi cronicile literare ale unor critici recunoscuţi ca profesionişti, chiar dacă acestea nu sunt publicate în revistele principale de cultură din ţară.

 
LANSARE DE CĂRŢI - NICOLAE OPREA ŞI DUMITRU UNGUREANU
Scris de CARMEN DUMITRACHE   
Sâmbătă, 15 Martie 2014 21:01
 
LANSARE CARTE LA BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ARGEŞ
Scris de N.O.   
Duminică, 02 Martie 2014 11:07

OPREA

 
ANUNŢ FOARTE IMPORTANT
Scris de U.S.R.   
Duminică, 02 Martie 2014 11:03

Tarife la Casa scriitorilor de la Neptun – vara 2014

Comitetul Director al USR a stabilit tarifele pentru Casa Scriitorilor de la Neptun, pentru anul 2014. Tarifele sunt diferențiate, după perioada vacanței și între membri și nemembri USR.

MEMBRI U.S.R., ANGAJAȚI U.S.R. ȘI REVISTE U.S.R.

1 – 30 iunie

1 – 30 septembrie

 • garsonieră: 130 lei / noapte (mic dejun 2 persoane)
 • apartament: 195 lei /noapte (mic dejun 3 persoane)

1 – 20 iulie

 • garsonieră: 135 lei / noapte (mic dejun 2 persoane)
 • apartament: 200 lei / noapte (mic dejun 3 persoane)

21 iulie – 31 august

 • garsonieră: 140 lei / noapte (mic dejun 2 persoane)
 • apartament: 210 lei / noapte (mic dejun 3 persoane)

Meniu:

 • Mic dejun: 20 lei
 • Prânz: 25 lei
 • Cină: 25 lei

Pentru copii până la 10 ani:

 • Mic dejun: 10 lei
 • Prânz: 15 lei
 • Cină: 15 lei

NEMEMBRI U.S.R.

1 iunie – 20 iulie

1 – 30 septembrie

 • garsonieră: 160 lei / noapte (mic dejun 2 persoane)
 • apartament: 240 lei /noapte (mic dejun 3 persoane)

21 iulie – 31 august

 • garsonieră: 180 lei / noapte (mic dejun 2 persoane)
 • apartament: 270 lei / noapte (mic dejun 3 persoane)

Pe lângă micul dejun inclus în prețul camerei, fiecare persoană va fi obligată să mai plătească cel puțin o masă (prânz sau cină) la preluarea repartiției.

Plata se va face la sediul U.S.R. (secretariat – doamna Adriana Stoica) cu cel puțin 10 zile înainte de începerea sejurului.

 
PRECIZĂRI IMPORTANTE
Scris de U.S.R.   
Sâmbătă, 08 Februarie 2014 05:07

 

Informaţii privind validarea dosarelor de intrare în Uniunea Scriitorilor din România

 

Filialele U.S.R. anunţă public că primesc la sediile lor, până vineri, 14 martie 2014, dosarele de intrare în Uniunea Scriitorilor din România. Conform Statutului U.S.R., Comitetul Director al fiecărei Filiale va propune Comisiei de Validare a U.S.R. dosarele eligibile. Dosarele vor conţine două formulare ce pot fi descărcate de mai jos, formularul de cerere şi formularul privind fişa candidatului, cel puţin două cronici literare pentru fiecare dintre cele trei cărţi prevăzute de Statutul U.S.R., precum şi  cărţile candidaţilor.

Precizăm care sunt noile condiţii stipulate de Statutul U.S.R.:

Art. 4 CV (Comisia de Validare a U.S.R.) propune acordarea calităţii de membru al U.S.R. în următoarele condiţii:
a) pe baza propunerilor Filialelor,
b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

 • cerere individuală de primire;
 • câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;
 • copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Comitetul Director  al U.S.R. a făcut precizarea că vor fi luate în considerare, în primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscută şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor unde sunt publicate aceste articole.

FORMULARELE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU VALIDARE POT FI DESCĂRCATE DE AICI:

 
EVENIMENTE U.S.R.
Scris de U.S.R.   
Joi, 30 Ianuarie 2014 08:00

Calendarul principalelor evenimente girate de Uniunea Scriitorilor din România în anul 2014

Semestrul I

 1. Ziua Scriitorilor Români: 24 ianuarie, ora 18:00, la Institutul Cultural Român
 2. Premiul CARTEA ANULUI, oferit de revista România literară: 22 februarie, ora 17:30, la sala Rondă – Intercontinental
 3. Colocviul revistelor literare româneşti – Arad, 28 – 29 martie
 4. Zilele „Convorbiri Literare”: Iaşi, 24-26 aprilie
 5. Colocviul de critică: Bucureşti, 26 aprilie
 6. Festivalul Internaţional „Tudor Arghezi”, Târgu Jiu: 29 mai – 1 iunie
 7. Turnirul de Poezie de la Barcelona: 28 mai – 4 iunie
 8. Premiile U.S.R. pentru volumele apărute în anul 2013: 6 iunie
 9. Colocviul Naţional de Proză de la Alba Iulia: 7 – 8 iunie
 10. Festivalul de Literatură de la Chişinău şi Orheiul Vechi (întâlniri şi lecturi la Universitatea din Bălţi): 19 – 21 iunie

Semestrul II

 1. Festivalul Naţional de Literatură de la Cluj-Napoca: 5 – 7 octombrie
 2. Gala Poeziei Române Contemporane de la Alba Iulia: octombrie – noiembrie
 3. Generaţia 80 – festival literar organizat la Piatra Neamţ (data nu este încă fixată).
 
COMUNICAT FOARTE IMPORTANT
Scris de U.S.R.   
Miercuri, 29 Ianuarie 2014 06:18

Şedinţa Comitetului Director al USR

Vineri, 24 ianuarie 2014, a avut loc şedinţa Comitetului Director al USR.

 

 

A fost prezentat calendarul principalelor proiecte ale USR pe anul 2014, care va fi publicat separat pe site-ul USR.
S-au discutat, de asemenea, noile proiecte pe care Uniunea Scriitorilor le iniţiază în anul acesta:

 • Festivalul Naţional de Literatură de la Cluj-Napoca;
 • Festivalul de Literatură de la Chişinău-Orhei.

Comitetul Director  a fost informat de deschiderea a două acţiuni în instanţă, de evacuare şi de recuperare a datoriilor firmei care administrează Casa Vernescu.

Comitetul Director a hotărât să-l însărcineze pe prim-vicepreşedintele USR Varujan Vosganian cu promovarea celor două iniţiative legislative vitale pentru activitatea USR: o nouă lege a timbrului cultural  şi legea pentru subvenţionarea principalelor reviste de cultură.

Au fost prezentate Comitetului Director demersurile pentru sprijinirea financiară a revistelor USR pentru anul în curs.

Au fost prezentate şi demersurile pentru înscrierea unei emisiuni literare în grila de programe a TVR.

Uniunea Scriitorilor din România se află printre instituţiile şi asociaţiile care primesc din partea Academiei Suedeze invitaţia de a propune scriitori pentru premiul Nobel. Anul acesta, Comitetul Director al USR i-a propus pe următorii scriitori: Nicolae Breban, Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Varujan Vosganian.

Filiala Poezie Bucureşti a anunţat proiectul unui nou Maraton de poezie, care se va desfăşura odată cu Noaptea Muzeelor.

Deoarece publicarea pe un site a unor titluri de reviste care vor fi luate în considerare la primirea de noi membri în USR a trezit întrebări şi frământări,  Comitetul Director face precizarea că,  vor fi luate în considerare, în primul rând, articolele şi cronicile semnate de critici literari de autoritate recunoscută şi mai puţin, sau în al doilea rând, titlurile revistelor unde sunt publicate aceste articole.

 
LANSARE CARTE „PLÂNSUL UTOPIC”
Scris de CARMEN DUMITRACHE   
Sâmbătă, 09 Noiembrie 2013 09:53

 
CÂINELE LUI DUMNEZEU
Scris de FLORIAN SILIŞTEANU   
Miercuri, 18 Septembrie 2013 17:02