Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Piteşti

NOMINALIZĂRI
Scris de SECRETAR   
Miercuri, 04 Februarie 2015 20:16

Nominalizări pentru Premiul de Excelență

acordat de Direcția Județeamă pentru Cultură Argeș (pentru anul 2014)

 1. Mircea Bârsilă pentru volumul de poezie Viața din viața mea (Editura Cartea Românească, București, 2014), în care poetul, pe fondul unui lirism esențializat, explorează deopotrivă mitologia autohtonă și cotidianul existențial în ipostaza de mitograf și lirism expresionist. Volumul care-l plasează în prim-planul valoric al poeziei române contemporane s-a bucurat de numeroase cronici literare în reviste din întreaga țară. De asemenea, tot în 2014, Mircea Bârsilă a publicat și un al doilea volum de poezii (în colaborare): Sonete desuete (Editura Tracus Arte, București, 2014). În luna noiembrie, poetul a fost invitat la Gala Națională de Poezie (Lista lui Manolescu) de la Alba Iulia.

 2. Dumitru Ungureanu pentru romanul de excepție Poetica femeilor voluminoase (Editura Eikon, Cluj, 2014).

 3. Procopie Clonțea pentru traducerea în limba engleză a volumului lui Florian Silișteanu Serafim/Schimbul de pasăre (Seraphim/Bird s Exchange), Editura Reflection Publishing LLC, Sacramento, California, USA.

 

Membrii Filialei Pitești suspendați din Uniunea Scriitorilor din România

Conform art. 4/Anexa 3 din Statutul USR:

 1. Gheorghe Smeoreanu

 2. Liviu Mățăoanu

 
COMUNICATUL DIN 26 IANUARIE 2015
Scris de U.S.R.   
Miercuri, 28 Ianuarie 2015 06:47

Luni, 26 ianuarie, Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor, reunit sub conducerea dlui preşedinte Nicolae Manolescu, a avut pe ordinea de zi, între altele: informarea privind situaţia curentă, contractuală, a Casei Vernescu, a Hotelului Unique, a tarifelelor Casei Scriitorilor de la Neptun în sezonul estival, cu decizia ca acestea din urmă să se menţină la nivelul anului trecut. (Regularizarea contractului privind Casa Vernescu este în curs, la Hotel Unique contractul decurge normal.) Alte subiecte, tratate punctual: Protocolul cu ICR privind difuzarea revistelor Uniunii în străinătate, finalizarea Reglementărilor privind editarea revistelor USR pe anul 2015.

CD decide ca din fondurile de cotizaţii să fie finanţate proiecte şi programe ale filialelor, şi – la solicitarea preşedinţilor de filiale – să se acorde şi premii; se votează în unanimitate acordarea indemnizaţiei de merit poetului Ion Mureşan; sunt clarificate aspecte legate de administrarea Editurii Cartea Românească, colaborarea cu Polirom, se decide asupra actualizării grilei de salarizare a angajaţilor USR, asupra indemnizaţiilor preşedinţilor de filiale, pe baza unor criterii de evaluare (mărimea şi activitatea respectivei organizaţii.) Se aprobă solicitarea din partea Filialei Bucureşti-Critică, Eseistică şi Istorie Literară de cazare a invitaţilor la Colocviul anual de critică, în martie 2015.

In final, CD decide să precizeze că Premiul Naţional „Mihai Eminescu”, care se acordă la Botoşani, nu este un proiect al USR. Uniunea Scriitorilor nu are nici un fel de implicare în organizarea şi finanţarea Premiului sau în selecţia candidaţilor. Domnul Nicolae Manolescu participă la Juriu în calitatea sa de critic literar, nu în aceea de preşedinte USR. (De altfel, este membru în Juriu înainte de a fi preşedinte al Uniunii.)

 
NECROLOG
Scris de NICOLAE OPREA   
Luni, 12 Ianuarie 2015 19:11

andreigrigorRemember: Andrei Grigor

A trecut în nefiinţă la sfârşitul anului trecut un scriitor de excepţie din Filiala Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România: Andrei Grigor, pseudonimul literar al profesorului universitar Nicolae Ioana de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi.

Nicolae Ioana s-a născut în 24 mai 1953 în Moreni şi a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română din cadrul Universităţii Bucureşti în 1978, obţinând titlul de doctor în Filologie în 1995, cu o teza despre prozatorul său îndrăgit Marin Preda. A urcat toate treptele devenirii profesionale în cadrul universităţii gălăţene, ajungând decan al Facultăţii de Litere din 2004, apoi director al Centrului de Cercetări de Istorie şi Teorie literară al Academiei Române – Institutul „George Călinescu” şi expert evaluator în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Prozator din ramura întârziată a optzeciştilor, a debutat abia în 1993, cu volumul de proză scurtă Cazarma cu ficţiuni, după ce fusese înclus în volumul colectiv Debut ’86. Cucerit apoi de cariera de perspicace critic şi istoric literar, a publicat numeroase studii şi cronici literare în revistele: “Vatra”, “Interval”,, “Contrapunct”, “Adevărul literar şi artistic”, “Literatorul”, “Caiete critice” (ca redactor) ş.a. Cărţile n-au întârziat să apară: începând cu micromonografiile din 2001-2002, Fănuş Neagu şi Eugen Simion (în acelaşi an) şi Eugen Lovinescu, editate în vestita colecţie “Canon” a Editurii Aula, condusă de regretatul poet Alexandru Muşina. După Marin Preda – incomodul, din 1996, revine asupra pasiunii pentru viaţa şi opera lui Preda în studiile: Căruţa lui Moromete, 2001; Romanele lui Marin Preda, 2002. O carte aparte în bibliografia sa împletită cu a modelului de critic literar asumat este În ariergarda avangardei(Eugen Simion – convorbiri cu Andrei Grigor), din 2004 ( ediţia a II-a adăugită, 2012). Eugen Simion se vădeşte un confesiv moderat şi, prin urmare, lui Andrei Grigor îi trebuie multă pacienţă şi ocol strategic spre a-l determina la rememorarea propriei vieţi în paralel cu viaţa literaturii. Pedagogia discreţiei Andrei a deprins-o pe îndelete) este o ştiinţă rareori trădată, admiţând că “omul este o ecuaţie a intimităţii”. Rezultă o carte omogenă, o confesiune captivantă în maniera jurnalului vorbit, eludând convenţionalul prin sinceritatea ambilor parteneri de discuţie. Este un discurs dialogic coerent cu rupturi experte de ritm, alternând paginile de seninătate evocatoare cu altele polemice, unde fraza caustică sancţionează neiertărtor opiniile contrarii cu accente morale.

Modest şi responsabil în toate acţiunile sale de istoric literar cu fundamentală pregătire filologică, universitarul din Galaţi a trudit şi colectivul de elaborare al masivului Dicţionarului General al Literaturii Române (2004-2009), iar în timpul din urmă a fost coautor şi coordonator redacţional al celor zece volume din Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postbelică (10 vol., 2010-2012).

Dintre premiile care i-au recunoscut valoarea, de menţionat: Premiul Naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române şi Premiul “Titu Maiorescu” al Academiei Române, pentru critică literară; Premiul “Dan Alexandru Condeescu” pentru critică literară şi ediţii critice acordat de Asociația Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România pentru Cronologia vieţii literare româneşti.1944-1964; Premiul Special acordat de Muzeul Naţional al Literaturii Române  în anul morţii fatale, 2014, pentru coordonarea volumelor I-X Cronologia vieţii literare, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010-2012.

După o lungă suferinţă, din 16 decembrie 2014, Andrei Grigor / Nicolae Ioana nu mai e printre noi, cei ocrotiţi încă de soartă, lăsând un gol în literatura română pe care poate doctoranzii săi îl vor umple cu alte proiecte. 

 
CALENDARUL EVENIMENTELOR U.S.R.
Scris de U.S.R.   
Joi, 08 Ianuarie 2015 07:26

2015, semestrul I

 • 26 ianuarie – Comitetul Director
 • 27 ianuarie – şedinţă ANUC
 • 26 martie – Consiliul Uniunii Scriitorilor din România
 • 27-28 martie – Colocviul Naţional al revistelor de cultură, ediţia a II-a, Arad
 • 23-25 aprilie – Zilele Convorbiri Literare, Iaşi
 • 12-17 mai – Turnirul de Poezie de la Balcic; participă Filialele Arad şi Chişinău
 • 18 mai – Premiile Uniunii Scriitorilor din România
 • 21-24 mai – Festivalul Naţional ”Tudor Arghezi”
 • 25-27 mai – Festivalul Internaţional ”Poezia la Iaşi”
 • 6-7 iunie – Colocviul romanului românesc, Alba Iulia
 • 9-11 iunie – Festivalul de Literatură, Chişinău/Orhei
 
PRIMIREA NOILOR MEMBRI AI FILIALEI PITEŞTI A U.S.R.
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Vineri, 05 Decembrie 2014 22:36
 
 
CUVINTE ROMÂNEŞTI DE BAZĂ
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Vineri, 05 Decembrie 2014 22:35
 
 
PREMIILE PE 2013
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Joi, 04 Decembrie 2014 07:55
 
 
NOI MEMBRI AI U.S.R.
Scris de U.S.R.   
Marţi, 25 Noiembrie 2014 01:35

Comunicat

Luni, 17 noiembrie 2014, au avut loc reuniunile Comitetului Director şi Consiliului Uniunii Scriitorilor din România.
Cu acest prilej, între alte teme de actualitate ţinând de activitatea curentă a U.S.R., s-au votat propunerile Comisiei de Validare privind primirea de noi membri, după cum urmează:

Filiala Alba-Hunedoara

1. Rodica Gabriela Chira
2. Daniel Dăian
3. Maria Toma Damşa

Filiala Bacău

1. Mioara Bahna
2. Cecilia Moldovan
3. Violeta Savu
4. Eleonora Stamate
5. Eugen Steţcu

Filiala Braşov

1. Cezar Boghici
2. Laurenţiu-Ciprian Tudor

Filiala Bucureşti – Copii şi tineret

1. Petre Crăciun
2. Viorel Martin

Bucureşti – Critică, eseistică şi istorie literară

1. Vlad Alexandrescu
2. Dora Mezdrea

Filiala Bucureşti – Dramaturgie

1. Marilena Dumitrescu
2. Zeno Fodor

Filiala Bucureşti – Poezie

1. Andrei Păunescu

Filiala Bucureşti – Proză

1. Catia Maxim (Carmen Constantinescu)
2. Gabriel I. Năstase

Filiala Bucureşti – Traduceri literare

1. Dumitru Chican
2. Ion Diaconescu
3. Irina Negrea
4. Mihai Alexe Radu
5. Brânduşa Prepeliţă Răileanu
6. Maria Elena Răvoianu
7. Carmen Săndulescu
8. Andreea Sion
9. Ada-Gabriela Tanasă

Filiala Chişinău

1. Pavel Balmuş
2. Marcel Gherman

Filiala Cluj

1. Ştefan Baghiu
2. Ştefan Bolea
3. Vasile Sebastian Dâncu
4. Alexandru Laszlo
5. Ştefan Manasia
6. Eugen Pavel
7. Flore Pop
8. Ioan Pop-Curşeu
9. Ilderim Rebreanu
10. Daniel Săuca
11. Ioana Ileana Şteţco
12. Cristina Tătaru
13. Livia Titieni

Filiala Constanţa

1. Gheorghe Dobre
2. Alexandru Mihalcea
3. Ioan Florin Stanciu
4. Nicolae Teoharie

Filiala Craiova

1. Cristian George Brebenel
2. Silviu Gongonea
3. Petrişor Militaru
4. Emilia Parpală
5. Matei Stăncescu
6. Emil Stănescu
7. George Toma Veseliu

Filiala Iaşi

1. Ştefan Afloroaei
2. Dumitru Brădăţan
3. Vasile Burlui
4. Livia Ciupercă
5. Petru Frăsilă
6. Nicu Gavriluţă
7. Paul Gorban
8. Livia Iacob
9. Magda Jeanrenaud
10. Val Mănescu
11. Mircea Oprea
12. Laurenţiu Orăşanu
13. Adrian Poruciuc

Filiala Piteşti

1. Ilorian Păunoiu
2. Mihai Stan

Filiala Sud – Est

1. Dan Bistricean
2. Constantin Kapitza
3. Apostu Panaitache Vultureanu
4. Ilie Zanfir

Filiala Târgu Mureş

Secţia română
1. Dorli Blaga
2. Teodor Borz

Secţia maghiară
1. Sántha Attila
2. Márton Evelin
3. Szonda Szabolcs

Filiala Timişoara

1. Paul Purea
2. Alexandru Vakulovski

Au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor din România următorii stagiari:

Filiala Alba – Hunedoara

1. Ioan Dan Bălan (2011)
2. Silvia Beldiman (2011)
3. Raisa Boiangiu (2011)
4. Daria Dalin (2011)
5. Ladislau Daradici (2011)
6. Monica Grosu (2011)
7. Ioan Hădărig (2011)
8. Casandra Ioan (2011)
9. Ironim Muntean (2011)
10. Iulian Chivu (2012)
11. Sonia Elvireanu (2012)
12. Mihai Pascaru (2012)
13. Flaviu George Predescu (2012)
14. Virgil Todeasă (2012)
15. Igor Ursenco (2012)

Filiala Arad

1. Geo Galetaru (2011)
2. Ildiko Nagyalmos (2011)
3. Dana Melania Bădic (2012)
4. Sanda Maria Deme (2012)
5. Lia Faur (2012)
6. Lăcrimioara Iva (2012)
7. Ruxandra Ivăncescu (2012)
8. Alexandru Moraru (2012)
9. Domnica Pop (2012)
10. Gilda Vălcan (2012)

Filiala Bacău

1. Cezarina Adamescu (2010)
2. Silvia Caba-Ghivireac (2010)
3. Doru Ciucescu (2010)
4. Aurel Pop (2010)
5. Victor Stan (2010)
6. Petruş Andrei (2011)
7. Grigore Codrescu (2011)
8. Loredana Dănilă (2011)
9. Tincuţa Horonceanu-Bernevic (2011)
10. Ion Lupu (2011)
11. Ion Maftei (Flavus) (2011)
12. Silvia Miler (2011)
13. Raluca Neagu (2011)
14. Emil Niculescu (2011)
15. Ioan Prăjişteanu (2011)
16. Ion Prelipcean (2011)
17. Florentina Stanciu (2011)
18. Cezar Straton (2011)
19. Ion Baban (2012)
20. Sever Bodron (2012)
21. Ovidiu Bufnilă (2012)
22. Dan Iacob (2012)
23. Petre Isachi (2012)
24. Iuliana Paloda-Popescu (2012)
25. Cristina Ştefan (2012)

Filiala Braşov

1. Gheorghe Postelnicu (2010)
2. Liviu Comşia (2011)
3. Luminiţa Dascălu (2011)
4. Emanoil Toma (2011)
5. Cristian Muntean (2012)
6. Angela Nache-Mamier (2012)

Filiala Bucureşti – Literatură pentru copii şi tineret

1. Sânziana Popescu (2010)
2. Oana-Stoica Mujea (2010)
3. Dănuţ Ungureanu (2010)
4. Daniel Braşoveanu (2012)
5. Vasile Groza (2012)
6. Laura Grunberg (2012)
7. Elena Rodica Lupu (2012)

Filiala Bucureşti – Critică, eseistică şi istorie literară

1. Alexandru Buleandră (2010)
2. Aurică Gh. Olteanu (2010)
3. Nicolae Scurtu (2010)
4. Ioan Şt. Lazăr (2011)
5. Petre Răileanu (2011)
6. Petru Vaida (2011)
7. Adrian Niţă (2012)

Filiala Bucureşti – Dramaturgie

1. Ion Bogdan Martin (2012)
2. Eugen Virgil Nicoară (2012)

Filiala Bucureşti – Poezie

1. Theodor Răpan (2010)
2. Vasile Menzel (2011)
3. Cristiana Maria Purdescu (2011)
4. Florin Dochia (2012)
5. Eliza Macadan (Lăcrămioara Peneş) (2012)
6. Constantin Marafet (2012)
7. Ionuţ Bogdan Ştefănescu (2012)

Filiala Bucureşti – Proză

1. Şerban Tomşa (2010)
2. Magdalena Brătescu (2011)
3. Ştefan Dorgoşan (2011)
4. Bogdan Hrib (2011)
5. Clelia Ifrim (2012)
6. Dorin Ivan (2012)
7. Gabriel Năstase (2012)
8. Cosmin Perţa (2012)
9. Mihai Traistă (2012)
10. Adrian Voicu (2012)

Filiala Bucureşti – Traduceri literare

1. Mihai Gruia Novac (2010)
2. Lia Decei (2011)
3. Iulia Gorzo (2011)
4. Adrian Daniel Lupeanu (2011)
5. Daniel Nicolescu (2011)
6. Tatiana Segal (2011)
7. Viorica Boitor (2011)
8. Irina Bojin (2011)
9. Mihaela Golban (2012)
10. Luminiţa Munteanu (2012)

Filiala Chişinău

1. Traian Vasilcău (2010)
2. Anatol Moraru (2012)

Filiala Cluj

1. Eugen S. Cucerzan (2010)
2. Nicolae Avram (2011)
3. Hanna Bota (2011)
4. Codrina Bran (2011)
5. Nicolae Brânda (2011)
6. Ana Coiug (2011)
7. Eugen Cojocaru (2011)
8. Icu Crăciun (2011)
9. Grigorie M. Croitoru (2011)
10. Rashed Elias Daoud (2011)
11. Rodica Dragomir (2011)
12. Vera Ieremiaş (2011)
13. Horia Lazăr (2011)
14. Delia Marga (2011)
15. Ioan Muşlea (2011)
16. Ion Podosu (2011)
17. Horea Porumb (2011)
18. Viorel Gh. Tăutan (2011)
19. Maria Vaida-Voevod (2011)
20. Augustin Cozmuţa (2012)
21. Teodor Curpaş (2012)
22. Mariana Istrate (2012)
23. Iuliu Pârvu (2012)
24. Doina Rad (2012)
25. Florian Roatiş (2012)

Filiala Constanţa

1. Guner Akmola (2010)
2. Costel Bunoaica (2011)
3. Mihaela Burlacu (2011)
4. Constantin Gornea (2012)

Filiala Craiova

1. Elena Brădişteanu (2010)
2. Ion Catrina (2010)
3. Ion Hirghiduş (2010)
4. Nicolae Marinescu (2010)
5. Svetlana Moisenco (Iulia David) (2010)
6. Cristian Nedelcu (2010)
7. Elena Buznă (2011)
8. Eleodor Dinu (2011)
9. Dan Eugen Dumitrescu (2011)
10. Cătălin Ghiţă (2011)
11. Marieta Marancea (2011)
12. Ion R. Popa (2011)
13. Mircea Pospai (2011)
14. Emil Sârbulescu (2011)
15. Teodor Preda (2012)
16. Gabriela Rusu-Păsărin (2012)

Filiala Iaşi

1. Muguraş Constantinescu (2010)
2. Olimpia Iacob (2010)
3. Dan Petruşcă (2010)
4. Elena Brânduşa Steiciuc (2010)
5. Ion Ţicalo (2010)
6. Dionisie Vitcu (2010)
7. Mihai Apostu (2011)
8. Elena Cardaş (2011)
9. Virgil Costiuc (2011)
10. Jenica Drăgan (2011)
11. Victor Durnea (2011)
12. Gheorghe Hibovschi (2011)
13. Ioan Maftei Buhăieşti (2011)
14. Ţucu Moroşanu (2011)
15. Andrei Patraş (2011)
16. Cornelia Petrescu (2011)
17. Marian Ruscu (2011)
18. Alexandru Şerban (2011)
19. Cezar Ţucu (2011)
20. Michnea Ion Vetrişanu (2011)
21. Gabriel Avram (2012)
22. Nicolae Bacalbaşa (2012)
23. Mariana Cristina Bărbulescu (2012)
24. Nicolae Boghian (2012)
25. Mario Castro (2012)
26. Vasile Diacon (2012)
27. Laura Enache (2012)
28. Leonte Ivanov (2012)
29. Paul Leibovici (2012)
30. Paul Munteanu (2012)
31. Adrian Onciu (2012)
32. Cristina Prisacariu Şoptelea (2012)
33. Alexandru Spătaru (2012)

Filiala Piteşti

1. Liliana Rus – 2010
2. Allora Albulescu– 2011
3. Valentin Predescu – 2011
4. Aurel Udeanu –2011
5. Ioan Viştea – 2011
6. Gabriel Cazan – 2012
7. Cristian Meleşteu – 2012

Filiala Sibiu

1. Mihai Curtean (2010)
2. Anne Junesch (2010)
3. Vasile Ursan (2010)
4. Lazăr Zăhan (2010)
5. Ioan Barb (2011)
6. Daniel Lăcătuş (2011)
7. Anton Moisin (2011)
8. Dragoş Varga (2011)
9. Ovidiu Bucur (2012)
10. Elena M. Câmpan (2012)
11. Ştefan Doru Dăncuş (2012)
12. Traian Dobrinescu (2012)
13. Rodica Ilie (2012)
14. Dumitru Mălin (2012)
15. Carol Neustädter (2012)
16. Liviu Ofileanu (2012)

Filiala Sud-Est

1. Stela Iorga (2010)
2. Sava Bogasiu (2011)
3. Cornel Galben (2011)
4. Gheorghe Petcu (2011)
5. Ion Trif Pleşa (2011)
6. Săndel Stamate (2011)
7. Ion Toderiţă (2011)
8. Cristian Corcan (2012)
9. Diana Corcan (2012)
10. Octavian Mihalcea (2012)
11. Viorel Mortu (Coman) (2012)
12. Andrei Velea (2012)

Filiala Târgu Mureş

1. Dezsi Zoltan (2011)
2. Dana-Ligia Ilin (2012)
3. Borsodi L. László (2012)
4. Emil-Marius Paşcan (2012)
5. Veronica Ştir (2012)

Filiala Timişoara

1. Brânduşa Armanca (2010)
2. Arcadie Chirşbaum (2010)
3. George Popovici (2010)
4. Corina Rujan (2010)
5. Lucian Vasile Szabo (2010)
6. Doru Arăzan jr. (2011)
7. Laura Cheie (2011)
8. Constantin Mărăscu (2011)
9. Mirel Radu Petcu (2011)
10. Vasile Petrică (2011)
11. Monica Stănilă (2011)
12. Mihai Alexandru (2012)
13. Raul Bribete (2012)
14. Cristian Contraş (2012)
15. Ştefan Ehling (2012)
16. Szekely Graţian (2012)
17. Mihai Murariu (2012)
18. Maria Niţu (2012)
19. Constantin Rupa (2012)
20. Alina Radu (2012)
21. Mariana Stratulat (2012)

 

 

 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ - CLUJ 2014
Scris de U.S.R.   
Vineri, 10 Octombrie 2014 19:01

Festivalul Naţional de Literatură

Între 5 şi 7 octombrie 2014, a avut loc prima ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, FestLit Cluj 2014. Iniţiat de Uniunea Scriitorilor din România şi organizat de Filiala Cluj a USR, evenimentul a reunit în inima Transilvaniei reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor. Timp de trei zile, Clujul a fost capitala scrisului românesc. Au fost gazde generoase, alături de Filiala clujeană, Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Radu Munteanu, fost Rector al Politehnicii clujene, Călin Stegerean, Directorul Muzeului de Artă, Sorina Stanca, Directoarea Bibliotecii Judeţene Octavian Goga Cluj, sociologul Vasile Sebastian Dâncu, Ioan Bolovan, Prorector al UBB, alţi importanţi oameni de cultură şi de afaceri clujeni. Programul a cuprins Rondul de gală ale scriitorilor, la Muzeul de Artă, lecturi publice şi recitaluri (Microfonul vă aparţine, la Centrul de Cultură Urbană Casino), un Colocviu-dezbatere în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai pe tema Revistele literare de azi pentru mâine (cu participarea reprezentanţilor revistelor din raza Filialei clujene, Steaua, Tribuna, Apostrof, Echinox, Helikon, Mişcarea literară, Nord literar, Poesis, Caiete Silvane, şi a celor ai unor importante reviste din ţară: România literară, Viaţa Românească, Ramuri, Luceafărul de dimineaţă, Convorbiri literare, Arca, Ateneu, Dacia literară, Orizont, Vatra, Familia, Discobolul, Euphorion, Argeş, Conta, Hyperion, Alpha, Ex Ponto, Poezia, Cultura, Vatra veche), lansări de carte-maraton (Scriitori pe scena Festivalului Internaţional de Carte Transilvania), un memorabil şi extrem de bine primit Desant scriitoricesc simultan la Facultatea de Litere, Departamentul de Jurnalism al UBB, în Colegiile/Liceele Bariţiu, Bălcescu, Coşbuc, Eminescu, Avram Iancu, Racoviţă, Şincai, la Seminarul Teologic Ortodox, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”. Oaspeţii au putut alege şi o plimbare La pas prin Clujul vechi. O ediţie de toamnă a Salonului scriitorilor plasticieni ai Clujului a fost dedicată anume Festivalului de Literatură (au expus: Mariana Bojan, Florica Bud, Doina Cetea, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Rodica Frenţiu, Maria Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Rodica Scutaru-Milaş, Aura Schussler, Flavia Teoc).

Au fost oaspeţii Festivalului (în ordine alfabetică) scriitorii: Gabriela Adameşteanu, Adrian Alui Gheorghe, Corneliu Antoniu, Aurel Maria Baros, Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Dan Mircea Cipariu, Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Mircea A. Diaconu, Traian Dobrinescu, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Horia Gârbea, Ioan Groşan, Irina Horea, Silvia Kerim, Nicolae Leahu, Ion Bogdan Lefter, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Riri Manor, Ioan Matiuţ, Mircea Mihăieş, Angelo Mitchievici, Ioan Moldovan, Nicolae Oprea, Aurel Pantea, Sebastian Reichmann, Gheorghe Schwartz, Nicolae Spătaru, Cassian Maria Spiridon, Peter Sragher, Victor Gh. Stan, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Traian Ştef, Petre Tănăsoaica, Virgil Todeasă, Dumitru Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Varujan Vosganian, secondaţi de clujenii Elena Abrudan, Horia Bădescu, Mariana Bojan, Ştefan Borbély, Ioana Bot, Hanna Bota, Corin Braga, Constantina Buleu, Dumitru Cerna, Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Mariana Gorczyca, Săluc Horvat, Vasile Igna, Florina Ilis, Laszlo Alexandru, Gabriela Lungu, Radu Mareş, Rodica Marian, Nicolae Mocanu, Ion Mureşan, Marcel Mureşeanu, Mircea Muthu, Olimpiu Nuşfelean, Mircea Petean, Irina Petraş, Ioan Pintea, Ion Pop, Mircea Popa, Ioan Pop-Curşeu, Adrian Popescu, Ilie Rad, Aurel Rău, Călin Teutişan, Sanda Tomescu-Baciu, Alexandru Vlad, Mircea Vaida-Voevod, George Vulturescu.

Festivalul s-a încheiat cu festivitatea de premiere. Marele Premiu FestLit 2014 a revenit scriitorului Gabriel Chifu pentru romanul Punct şi de la capăt (Polirom, 2014). A deliberat în marginea celor 20 de nominalizări propuse de filiale şi anunţate în presă la mijlocul lui septembrie un juriu alcătuit din Dan Cristea, preşedinte, Gabriel Coşoveanu, Mircea A. Diaconu, Nicolae Leahu, Mircea Mihăieş, Irina Petraş, Răzvan Voncu, membri. Prin punctări succesive, atent contabilizate, juriul a stabilit finaliştii: Gabriel Chifu şi Gabriela Adameşteanu (Anii romantici). Votul final l-a desemnat câştigător pe cel dintâi. Juriul a hotărât ca, la fiecare ediţie, să se acorde şi Trofeul Columb (lucrare a sculptorului Mircea Mocanu) pentru perspectivă inedită, înnoitoare. Trofeul primei ediţii a revenit clujeanului Ştefan Borbély pentru volumul Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie, urbanism (Editura Limes, 2013).

Prima ediţie a fost, şi în opinia organizatorilor, şi în aceea a oaspeţilor şi a publicului cititor, o reuşită, aşa încât se pot plănui, sub bune auspicii, ediţiile următoare.

 
COMUNICATUL DIN 28 IULIE 2014
Scris de U.S.R.   
Joi, 31 Iulie 2014 09:12

Comitetul Director al USR din 28 iulie

Luni, 28 iulie a.c., a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România, care a debutat cu o informare privind starea actuală a U.S.R.

O dezbatere aplicată s-a desfăşurat în prezenţa celor doi scriitori – parlamentari care s-au ocupat de redactarea acestor proiecte de legi menite să sprijine cultura, în speţă literatura şi pe cei care o practică, şi anume legea privind finanţarea revistelor literare ale ANUC, precum şi noua lege a timbrului, cu aplicare pentru asociaţiile de creatori din cadrul aceleiaşi Alianţe Naţionale a Uniunilor de Creatori (ANUC).

Comitetul Director a luat în considerare rezoluţia Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi a U.S.R., care a propus în unanimitate excluderea lui Liviu Andrei, membru stagiar al U.S.R., pentru grave prejudicii de imagine aduse U.S.R., prin declaraţiile sale xenofobe iresponsabile făcute publice în presă la începutul acestei veri. Conform Statutului U.S.R., propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi va fi înaintată de Comitetul Director către Consiliul U.S.R. care, în proxima sa şedinţă, va decide.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost fixarea calendarului de activităţi ale U.S.R. pe perioada august – decembrie.

La 31 august, Primăria Sectorului 2 Bucureşti va organiza Ziua Limbii Române, la care vor fi invitaţi să participe scriitorii din Filialele U.S.R. de la Bucureşti.

Între 4 şi 7 octombrie, Uniunea Scriitorilor organizează la Cluj-Napoca, cu sprijinul Filialei locale şi, mai ales, al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, prima ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, cu o participare amplă a scriitorilor din toate Filialele U.S.R. În cadrul acestui festival se va acorda Premiul FestLit, Comitetul Director luând în discuţie regulamentul acestui premiu, precum şi componenţa juriului.

Gala Poeziei Române Contemporane se va desfăşura şi anul acesta la Alba Iulia, pe 27 noiembrie şi va reuni poeţi aleşi, pe baza propunerilor Filialelor din toată ţara, de către criticul literar, preşedintele U.S.R., Nicolae Manolescu, domnia sa fiind şi moderatorul Galei.

S-a stabilit ca şedinţa Consiliului U.S.R. din toamna aceasta să aibă loc în ziua de 26 noiembrie, când se va desfăşura şi întrunirea Comitetului Director al U.S.R. În aceeaşi zi, la ora 13, la Primăria sectorului 2 va avea loc Gala Premiilor Filialelor U.S.R. din Bucureşti.

 
PREMIILE REVISTEI ARGEŞ - MAI 2014
Scris de CARMEN DUMITRACHE   
Luni, 26 Mai 2014 22:35
 
DESPRE PSIHANALIZĂ CU VASILE DEM. ZAMFIRESCU
Scris de CENTRUL CULTURAL PITEŞTI   
Joi, 08 Mai 2014 21:26
 
DESANT CU SCRIITORI PITEŞTENI LA MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII ROMÂNE
Scris de SECRETAR   
Miercuri, 30 Aprilie 2014 19:20

Muzeului Național al Literaturii Române a iniţiat, sub genericul „Confluenţe”, un ciclu de evenimente culturale prin care publicului bucureştean îi sunt prezentate nume importante ale literaturii române contemporane, din geografii şi generaţii literare diferite. Invitaţii primei ediţii din Rotonda M.N.L.R., desfăşurată în ziua de 29 aprilie 2014, au fost scriitorii piteşteni şi Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” – Argeş. Au participat din partea Bibliotecii Județene ”Dinicu Golescu” directorul Mihai Octavian Sachelarie şi poeta Nicoleta Popa, iar din partea Filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România: poetul şi eseistul Mircea Bârsilă, prozatorul Dumitru Augustin Doman, criticul literar Nicolae Oprea (în ipostaza de poet) și prozatorul Cristian Meleșteu. Amfitrionul manifestării a fost Ioan Cristescu (noul director al M.N.L.R.) şi moderatori: poeţii Marian Drăghici și Dan Mircea Cipariu.

Manifestarea s-a deschis cu un film de prezentare a Bibliotecii Judeţene Argeş, completat mai târziu cu discursul directorului Octavian Sachelarie.

În faţa unui public avizat, au citit din propria creaţie: Nicoleta Popa (poeme dintr-un volum în pregătire), Dumitru Augustin Doman (fragmente din volumul în curs de apariţie Moartea de după moarte), Cristian Meleşteu din romanul Sicriul de gheaţă, apărut chiar în aceeaşi zi la Editura Tracus Arte, Nicolae Oprea (care a prezentat la început Antologia scriitorilor piteşteni şi spre sfârşit a citit câteva poeme din ciclul Elegii pastelate – pe ţărmul egeean). În final, a avut loc o scurtă lansare a volumului de poeme Viaţa din viaţa mea de Mircea Bârsilă, volum apărut recent la Editura Cartea Românească. Poetul şi volumul au avut parte de o prezentare pertinentă şi elogioasă în acelaşi timp a lui Marian Drăghici.